Videos

DWANI : its helps to better understanding of VALORED history and its growth

Padi Presents SAKSHI

Video about Juvenile Crime

Video about Child Labour

Video about Child Labour

State level Child rights Parliament | KCRO | Udupi District | 2022 |Create awareness

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಮಟ್ಟದ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂಸತ್ತ್ – 2022

*ಪ್ರಸನ್ನ ಎಚ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಜಾತಾದ್ರಿ ಮಣಿಪಾಲ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.